UA-8884037-5
top of page

KZN Municipalities

Image-empty-state.png

King Cetshwayo District Municipality

Mayor: CLLR NNP Mkhulisi

Image-empty-state.png

uMgungundlovu District Municipality

Mayor: CLLR TE Maphumulo

Image-empty-state.png

Zululand District Municipality

Mayor: CLLR Thulasizwe Buthelezi

Image-empty-state.png

uMzinyathi District Municipality

Mayor: Cllr PMS Ngubane

Image-empty-state.png

eThekwini Metropolitan Municipality

Mayor: Mr Mxolisi Kaunda

Image-empty-state.png

uThukela District Municipality

Mayor: Cllr AS Mazibuko

Image-empty-state.png

Harry Gwala District Municipality

Mayor: Cllr ZD Nxumalo

Image-empty-state.png

Ugu District Municipality

Mayor: Cllr Sizwe Ngcobo

Image-empty-state.png

Umkhanyakude District Municipality

Mayor: Cllr T S Mkhombo

Image-empty-state.png

Amajuba District Municipality

Mayor: CLLR M Ngubane

Image-empty-state.png

iLembe District Municipality

Mayor: Cllr S S Gumede

bottom of page